Ondanks het feit dat Sturing Optiek de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op onze site, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Sturing Optiek is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site.

Sturing Optiek is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

De informatie op de site kan dagelijks worden aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Sturing Optiek .

Aan de gepresenteerde informatie kunnnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Ook wij balen van de cookie-wetgeving. Maar wettelijk gezien moet het. We doen er verder niks engs mee, je kunt gerust op 'akkoord' klikken. Lees er hier meer over! EU Cookie Wetgeving.

Ik accepteer cookies van deze site

Cookie wetgeving in de EU